Ανατομείο

Υποφάκελος uoadl:59846 556 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ανατομείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τις ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του 

Χρονική κάλυψη:
1857-1858
Ταξιθετικός αριθμός:
580Β.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
9 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ανατομείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Φίλιππος Ιωάννου, πρύτανης,
Στέφανος Σταυρινάκης, Διευθυντής, ανατομικοπαθολογικό μουσείο, μάθημα, έξοδα, κεντρικό ταμείο, χρηματικό ένταλμα,
Δαμιανός Γεωργίου, ανατομία, μάθημα, διδασκαλία, αναφορά, έξοδα, κατάσταση, χρηματικό ένταλμα, έκδοση.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9