Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες

Υποφάκελος uoadl:59854 486 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές
για έκφραση συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημοσύνων, διοργάνωση
τελετών –εορτών, αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων 

Χρονική κάλυψη:
1857-1858
Ταξιθετικός αριθμός:
144.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
55 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 3 σελίδες στη γερμανική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Τιμητικές εκδηλώσεις
Ανακοινώσεις
Λέξεις-κλειδιά:
Φίλιππος Ιωάννου, πρύτανης,
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
λογοδοσίες, αντίτυπα, αποστολή,
καθηγητές, παρουσία, τελετές, εθνικές, βασιλικές, ενδυμασία,
πρόσκληση, παρουσία, Αγία Ειρήνη, ναός,
ακολουθία Επιταφίου, λιτανεία,
Όθωνας, βασιλεία, εικοσιπενταετηρίδα, ευχές, καθηγητές, παρουσία, Αγία Ειρήνη, ναός, θεία λειτουργία,
πρυτανικές αρχές, εγκατάσταση, τελετή, πρόσκληση, Πρόεδρος υπουργικού συμβουλίου, Υπουργός Εσωτερικών, Πρόεδρος Βουλής, Πρόεδρος Γερουσίας, καθηγητές, υφηγητές, φοιτητές, καθήκοντα, τάξη,
Επέτειος εορτή καθιδρύσεως, 20η Μαΐου, πρόσκληση, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Υπουργός Ναυτικών, υπουργοί, Πρόεδροι, υπουργικό συμβούλιο, Βουλή, Γερουσία, Ιερά Σύνοδος, Άρειος Πάγος, Ελεγκτικό Συνέδριο, Εφετείο, Πρωτοδικείο, Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, Δημοτικό Συμβούλιο, Ιατρικό Συνέδριο, Εθνική Τράπεζα, Δήμαρχος Αθηνών, Νομάρχης Αττικής, Διευθυντές, Αστυνομία, Δημοτική εκπαίδευση, Β. Πολυτεχνείο, Β. Τυπογραφείο, Ριζάρειος Σχολή, Τμηματάρχες, έφοροι, γυμνασιάρχες, καθηγητές, υφηγητές, φοιτητές, καθήκοντα, τάξη,
Ιωάννης Σούτσος, ανάθεση, πανηγυρικός λόγος,
Κωνσταντίνος Κοντογόνης, λόγος, εκφώνηση,
Εορτασμός Τριών Ιεραρχών, ευεργέτες, μνημόσυνο, τελετή, πρόσκληση, Πρωθυπουργός, Υπουργοί, Πρόεδροι, Βουλευτές, Δήμαρχοι, Νομάρχες, Διευθυντές, Έφοροι, Γυμνασιάρχες,
Ειρηναίος Θείρσιος, γερμανός, φιλέλληνας, επιστολή, απαντητική, πρύτανης, Στέφανος Κουμανούδης, πεντηκονταετηρίδα, εορτή, συμμετοχή, Έλληνες, καθηγητές, πανεπιστήμιο,
Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, εορτή, πρόγραμμα, συνημμένο, επιστολή,
Ελληνικό Προξενείο, Τεργέστη, Γκίκας Δοκός, γραμματέας Πανεπιστημίου, Δημήτριος Πλατυγένης, ευεργέτης, αρχιερατική ιερουργία, μνημόσυνο, αναγγελία, πρόσκληση, Υπουργοί, Πρόεδροι, καθηγητές, υφηγητές, φοιτητές,
καθηγητές, απουσία, πρύτανης, επιστολή, λόγοι, αποστολή, αντίτυπα,
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Πρόεδροι, Γερουσία, Βουλή, λογοδοσία, πρύτανης, αντίτυπα, αριθμός,
Άγγελος Γιαννικέσης, Πρόξενος Ελλάδας, Τεργέστη, λογοδοσία, πρύτανης, αντίτυπα, αποστολή,
εκτύπωση, Β. Τυπογραφείο, οικονομικές δυσχέρειες,
Γεώργιος Μαυροκορδάτος, αναγγελία, θάνατος, διαδικαστικά, ειδοποίηση, έγκαιρη, υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, εξόδιος ακολουθία, καθηγητές, υφηγητές, παρουσία,
Βασίλειος Μπίτσας, έμπορος, Γραμμένο, Ιωάννινα, κηδεία,
Γεώργιος Κουντουριώτης, αποβίωση, πενθηφορία, πενθήμερος.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55