Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς

Υποφάκελος uoadl:59863 824 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης αλλοδαπών φοιτητών (αιτήσεις, αποτελέσματα, συγκρότηση επιτροπών)  

Χρονική κάλυψη:
1860-1861
Ταξιθετικός αριθμός:
24.4, 25.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
205 Σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση, Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 1 έγγραφο στην ιταλική γλώσσα, 1 έγγραφο στη γαλλική γλώσσα, 1 έγγραφο στη γερμανική γλώσσα και 8 έγγραφα στην οθωμανική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εξεταστική Επιτροπή
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Αλλοδαποί φοιτητές
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Mιχαήλ Ποτλής, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Αλέξιος Πάλλης, πρύτανης,
κατάλογοι, ονόματα, αλλοδαποί, ερώτημα, γυμνασιάρχες, μαθητές, Γυμνάσια, Αθήνα,
Ιωάννης Ψαράς, γυμνασιάρχης, Α´ Γυμνάσιο Αθηνών, Σπ. Φιντικλής, γυμνασιάρχης, Β´ Γυμνάσιο Αθηνών, εγγεγραμμένοι, μαθητολόγιο, παρατηρήσεις, Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος, Ευστάθιος Μακρίδης, Παναγιώτης Ν.Δουρδούσης, Ιωάννης Γ. Σιαγκούνης,
κανονισμός, εισαγωγή, αλλοδαποί, φοιτητές, σύνταξη, Κωνσταντίνος Ασώπιος, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, Ευθύμιος Καστόρχης, απόφαση, Σύγκλητος,
εξεταστική επιτροπή, μέλη,
Στέφανος Κουμανούδης, Ηρακλής Μητσόπουλος, Ιωάννης Παπαδάκης, Ευθύμιος Καστόρχης, Αθανάσιος Ρουσόπουλος, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, Δημήτριος Μαυροφρύδης, συνεδρίααη, κλήση,
εξεταστική επιτροπή, κατάλογος, αλλοδαποί, υποψήφιοι, εισαγωγή, πανεπιστήμιο,
Αθανάσιος Αστερίου, καταγωγή, Θεσσαλία, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή,
Αθανάσιος Ζάζας, καταγωγή, Θεσσαλία, Ιωάννης Αδαμαντίδης, πρόξενος, βεβαίωση, υπηκοότητα,
Ιωάννης Σ. Βλασόπουλος, αλλοδαπός, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, βεβαίωση, λήψη, διαβατήριο, απολυτήριο,
Αναστάσιος Σακελλαρίου,
Παναγιώτης Αραβαντινός, αίτημα, κατάργηση, διορισμός, μέλη, εξεταστική επιτροπή,
Σπυρίδων Αραβαντινός, ενδεικτικό, Γενική σχολή Ιωαννίνων, γυμνάσιο, γραπτό, εξετάσεις,
Στέφανος Ι. Βαταβάλης, ενδεικτικό, Γενική σχολή Ιωαννίνων, γυμνάσιο, γραπτό, εξετάσεις,
Σπυρίδων Πήληκας, καταγωγή, Ιθάκη, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή,
Βαρβαρίγος Πήλληκας, καταγωγή, Ιθάκη, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή,
Φώτιος Μοσχίδης, καταγωγή, Σέρρες, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, Ιατρική Σχολή,
Παναγιώτης Μαζαράκης, αλλοδαπός, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, διαβατήριο, απολυτήριο,
Μηνάς Δ. Ξαντιώτος, αλλοδαπός, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή,
γραπτά, εξετάσεις, υποψήφιοι,
Παναγιώτης Δουρδούρης, αλλοδαπός, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, ενδεικτικό,
Διονύσιος Τσουκαλάς, καταγωγή, Ζάκυνθος, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, Νομική Σχολή, ενδεικτικό,
Ιπποκράτης Δ. Ταυλαρίου, καταγωγή, Κάλυμνος, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, Νομική Σχολή,
Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος, καταγωγή, Σμύρνη, βεβαίωση υπηκοότητα, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή,
Δημήτριος Α. Σοφτάς, καταγωγή, Βόλος, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, διαβατήριο,
Δημήτριος Α. Σακελλαρίδης, καταγωγή, Λιτόχωρο, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, διαβατήριο,
Γεώργιος Πολίτης, καταγωγή, Κωνσταντινούπολη, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, Νομική Σχολή, διαβατήριο,
Ευστάθιος Μακρίδης, καταγωγή, Μάδυτος, Θράκη, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, διαβατήριο, αίτημα, υπουργείο,
Τιμολέων Ρουμπίνης, αλλοδαπός, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, διαβατήριο,
γραπτά, εξετάσεις, υποψήφιοι,
Κωνσταντίνος Βλασσόπουλος, καταγωγή, Ζάκυνθος, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, Ιατρική Σχολή, διαβατήριο,
Ευστάθιος Παναγιωτίδης, πιστοποιητικό, υπηκοότητα, διαβατήριο, αντίγραφο,
Σ. Σαπουντζάκης, καταγωγή, Κρήτη, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, διαβατήριο
Ιωάννης Βασμουτζίδης, καταγωγή, Μελένικο, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, διαβατήριο,
Ευγένιος Βοϊνέακ, καταγωγή, Ιάσιο, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, διαβατήριο,
Προκόπιος Β. Βεγιάζης, καταγωγή, Λέσβος, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, Ιατρική Σχολή, διαβατήριο,
Ιωάννης Γ. Σιαγκούνης, καταγωγή, Φιλιππούπολη, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, Νομική Σχολή, διαβατήριο,
Λεωνίδας Χατζηδημητρίου, καταγωγή, Κυδωνίες, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, αποδεικτικό,
κατάλογος, ονόματα, παραλαβή, διαβατήριο,
Αριστοτέλης Α. Ανδρεάδης, καταγωγή, Πέργαμος, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, βεβαίωση, υπηκοότητα,
Θεόδωρος Μαζαρός, καταγωγή, Κρήτη, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, βεβαίωση, υπηκοότητα, προξενείο,
Βότζαρης Δ. Διγενής, καταγωγή, Κέρκυρα, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, Νομική Σχολή,
Λεωνίδας Αν. Καστρινός, καταγωγή, Ιωάννινα, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, Νομική Σχολή, πιστοποιητικό, υπηκοότητα, ενδεικτικό, Γενική σχολή Ιωαννίνων, γυμνάσιο,
Στέφανος Κ. Παπαδούκας, καταγωγή, Κωνσταντινούπολη,, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, Μ. Αξελός, πρέσβης, οθωμανική πύλη, πιστοποιητικό, υπηκοότητα,
Πέτρος Α. Κοσμίδης, καταγωγή, Βόλος, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, διαβατήριο,
Ηλίας Π. Χαραλάμπους, ιερέας, καταγωγή, Τραπεζούντα, ασθένεια, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, διαβατήριο, πιστοποιητικό, υπηκοότητα,
Ιωάννης Γ. Νικολάου, καταγωγή, Σμύρνη, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, πιστοποιητικό, υπηκοότητα,
Ι. Αδαμαντίδης, Πρόξενος,
Νικόλαος Ρουσόπουλος (Ρουσσόπουλος), καταγωγή, Ξάνθη, αίτημα, εξετάσεις, επαναληπτικές, εισαγωγή, πιστοποιητικό, υπηκοότητα, Ι. Αδαμαντίδης, Πρόξενος,
Θεμιστοκλής Λογοθέτης, καταγωγή, Προύσα, αίτημα, εξετάσεις, επαναληπτικές, εισαγωγή, πιστοποιητικό, υπηκοότητα, Ι. Αδαμαντίδης, Πρόξενος,
Μιχαήλ Στεφανίδης, καταγωγή, Δεμιρδέσι, αίτημα, εξετάσεις, επαναληπτικές, εισαγωγή, πιστοποιητικό, υπηκοότητα,
Αθανάσιος Χριστοδουλίδης, καταγωγή, Καλλίπολη, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, πιστοποιητικό, υπηκοότητα,
Ι. Αδαμαντίδης, Πρόξενος,
Κωνσταντίνος Βάλλας, καταγωγή, Ζαγόρι, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, πιστοποιητικό, υπηκοότητα,
Φώτιος Ανδρέου, καταγωγή, Μυτιλήνη, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, πιστοποιητικό, υπηκοότητα,
Ι. Αδαμαντίδης, Πρόξενος,
Αναστάσιος Χαντζόπουλος, καταγωγή, Βόλος, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, πιστοποιητικό, υπηκοότητα, διαβατήριο, αντίγραφο,
Ιωάννης Δημητρίου, καταγωγή, Σιάτιστα, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, πιστοποιητικό, υπηκοότητα,
Θεόδωρος Γεωργιάδης (Γεωργίου), καταγωγή, Θεσσαλονίκη, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, διαβατήριο, θεώρηση, Ελληνικό προξενείο, ενδεικτικό,
Ηλίας Γ. Χαρίτων, καταγωγή, Αργυρόκαστρο, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, ενδεικτικό (ενδεικτήριον), Γυμνάσιο,
πιστοποιητικό, υπηκοότητα,
Αλκιβιάδης Σκαντέλλης, καταγωγή, Βιτώλια (Μοναστήρι), αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, διαβατήριο, θεωρημένο, Διοικητική αστυνομία Αθηνών και Πειραιώς, αντίγραφο,
Νικόλαος Βαβάγκας, καταγωγή, Βόλος, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, πιστοποιητικό, υπηκοότητα,
Κατάλογοι, ονόματα, πρόσκληση, εξετάσεις, ημερομηνίες,
Κωνσταντίνος Κάππας, καταγωγή, Ιωάννινα, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, απόρριψη,
Κλεάνθης Δαυίδογλους, καταγωγή, Βλαχία, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, πιστοποιητικό, υπηκοότητα,
Ι. Αδαμαντίδης, Πρόξενος,
Κωνσταντίνος Σούτσος, αλλοδαπός, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, βεβαίωση, ύλη, καθηγητής,
Αριστείδης Α. Ιορδανίδης, καταγωγή, Σάμος, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, διαβατήριο, παραλαβή,
Μάριος Γαλβάνης, αλλοδαπός, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, διαβατήριο, παραλαβή,
Διονύσιος Ι. Σιγούρος, αλλοδαπός, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή, διαβατήριο, παραλαβή,
αλλοδαποί, εξετάσεις, αποτελέσματα, ονόματα,
Ιωάννης Πανώριος, κηδεμόνας, υποψήφιοι, φοιτητές,
Αριστείδης Δ. Κουντούρης, Λεωνίδας Κούπας, καταγωγή, Κεφαλληνία, αίτημα, εξετάσεις, εισαγωγή,
γραπτά, εξετάσεις, αλλοδαποί, υποψήφιοι, φοιτητές.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180


181


182


183


184


185


186


187


188


189


190


191


192


193


194


195


196


197


198


199


200


201


202


203


204


205


206


207


208


209