Παραρτήματα

Υποφάκελος uoadl:59869 423 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Παραρτήματα
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό (προμήθεια υλικού κ.ά.) και τη λειτουργία τους    


Χρονική κάλυψη:
1857-1858
Ταξιθετικός αριθμός:
21.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
28 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Προμήθειες
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Φίλιππος Ιωάννου, πρύτανης, Νικόλαος Κωστής, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, Αστυκλινική, εσωτερικός κανονισμός, αντίτυπα, φοιτητές, κοινοποίηση,
Νικόλαος Κωστής, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, έκθεση, μαθήματα, πρόγραμμα, αστυκλινική, διδασκαλία, ώρες,
Κωνσταντίνος Προβελέγγιος, Υπουργός των Εσωτερικών, Θεραπευτήριο Κολλητικών Νοσημάτων, φοιτητές, Ιατρική σχολή, εισαγωγή, οδηγίες.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28