Αγορές - Προσφορές βιβλίων

Υποφάκελος uoadl:59876 374 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αγορές - Προσφορές βιβλίων
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αγορές και δωρεές βιβλίων για τον πλουτισμό της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης, των Σπουδαστηρίων καθώς και ενίσχυση των φοιτητών

Χρονική κάλυψη:
1860-1861
Ταξιθετικός αριθμός:
25.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
4 Σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Βιβλιοθήκη - Λοιπές Βιβλιοθήκες - Σπουδαστήρια
Λέξεις-κλειδιά:
Αλέξιος Πάλλης, πρύτανης,
Π. Τριανταφυλλίδης, εκδότης, «Ο Ιπποκράτης», περιοδικό, Π. Καλλιβούρσος, αντίτυπα, αριθμός, απονομή, φοιτητές, Ιατρική Σχολή, έγκριση, ευχαριστίες, παραλαβή, προσφορά, περιοδικό, φοιτητές.
Μόνιμη διεύθυνση:

1