Αναθέσεις διδασκαλίας

Υποφάκελος uoadl:59889 383 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αναθέσεις διδασκαλίας
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη
διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη, λήξη κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1861-1862
Ταξιθετικός αριθμός:
197.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
4 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διδασκαλία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αναθέσεις μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Δημήτριος Χατζίσκος, υπουργός,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης,
αναπλήρωση, παραδόσεις, διδασκαλία, έναρξη, ορισμός, ημερομηνία, Σύγκλητος, κρίση,
Θεόδωρος Αφεντούλης, διδασκαλία, φαρμακολογία, συλλογή, Γεώργιος Πιτσίδης, προπαρασκευαστής, χημεία, ανάθεση, παρουσίαση, φάρμακα, συνεννόηση,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης, αίτημα, Δημοτικό νοσοκομείο Αθηνών, χορήγηση, πτώματα, διάθεση, συγγενείς, απουσία, διδασκαλία, ανατομία.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4