Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Υποφάκελος uoadl:59915 633 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Χρονική κάλυψη:
1858-1859
Ταξιθετικός αριθμός:
305.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
13 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται δύο σελίδες στη τσεχική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φαρμακευτική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Ξαυέριος Λάνδερερ, αναφορά, φαρμακολογική χημεία και συνταγολογία, μάθημα, διδασκαλία, χημικο-φαρμακευτικές σκευασίες, έξοδα, λογαριασμός, γυμνάσματα, χρηματικό ένταλμα, κεντρικό ταμείο,
Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, 1864, Βέντζελ Βάτκα (Wenzel Batka), Πράγα, δωρεά, φαρμακολογική συλλογή, δίπλωμα, ευεργέτης.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13