Εθνική Βιβλιοθήκη

Υποφάκελος uoadl:59916 632 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη λειτουργία της

Χρονική κάλυψη:
1858-1859
Ταξιθετικός αριθμός:
310.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
62 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται δέκα σελίδες στη γερμανική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Γεώργιος Τυπάλδος, Έφορος των βιβλιοθηκών και της νομισματικής συλλογής, νομίσματα, χρυσά, αργυρά, αξία, νομισματογνώμονας,
Αναστάσιος Δόσκος, Έλληνας πρόξενος Αδριανουπόλεως, δωρεά, αρχαία νομίσματα, χρυσά, αργυρά, χάλκινα, κατάταξη, νομισματική συλλογή, Δημήτριος Στρούμπος, πρύτανης, ευχαριστίες,
βιβλία, κατάλογος, γερμανικά, Κάρολος Βίλμπεργκ, βιβλιοπώλης, παραγγελία, ποσό, οφειλόμενο, χρηματικό ένταλμα, έκδοση,
Θεόδωρος Μανούσης, βιβλία, κατάλογος, βιβλιοθήκη, προμήθεια,
βιβλία, κατάλογος, ζωολογία, γεωλογία, παλεοντολογία, ορυκτολογία, βοτανική, Λειψία, υποβολή, συνεδρίαση, Σύγκλητος,
Δημήτριος Στρούμπος, Annales de Chimie et de physique, περιοδικό σύγγραμμα,
βιβλία, προμήθεια, Λεωνίδας Σγούτος, ποσό, έγκριση, Σύγκλητος, καταγραφή,
Πρόεδρος Βουλής, αντίτυπα, Γ. Κανελλίδης, ιατρός, δωρεά, αντίτυπα,
Γεώργιος Τυπάλδος, Έφορος των Βιβλιοθηκών και της Νομισματικής συλλογής, έκθεση, συνοπτική, βιβλία, προσαχθέντα, βιβλιοθήκη,
βιβλία, τοποθέτηση, μεταφορά, χώρος, υπερώο, βιβλιοθήκες, κατασκευή, δαπάνη,
στέγη, βιβλιοθήκη, κατάσταση, κίνδυνος, επιστάτης, επιθεώρηση, επιδιόρθωση,
πρύτανης, λογοδοσία, αντίτυπα, αποστολή.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62