Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές

Υποφάκελος uoadl:59921 525 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

Χρονική κάλυψη:
1858-1859
Ταξιθετικός αριθμός:
217.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
10 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Λέξεις-κλειδιά:
Δημήτριος Στρούμπος, πρύτανης, Γ. Σπανόπουλος, Πρόξενος Ελλάδος, Κάιρο, Σωτήριος Αντωνίου, κληροδότημα, εκτελεστής, διαθήκη, αντίγραφο, απόδοση, καταβολή,
Στέργιος Τσότρας, Γεώργιος Φανούρης, κληροδοτήματα, Γ. Σπανόπουλος, Πρόξενος Ελλάδος, Κάιρο, Υπουργείο των Εξωτερικών, αποστολή, παραλαβή, κατάθεση, Εθνική Τράπεζα, Γενικός Πρόξενος, Αλεξάνδρεια,
Ευστράτιος Ιωνίδης, Αλέξανδρος Ιωνίδης, κληροδότημα, διενέξεις, φοιτητές, υποτροφία, πληρωμή, συγγράμματα, βράβευση, εκλογή, ανάθεση, Σύγκλητος, διδασκαλία.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10