Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)

Υποφάκελος uoadl:59924 304 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Χρονική κάλυψη:
1858-1859
Ταξιθετικός αριθμός:
22.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
30 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Δημήτριος Στρούμπος, πρύτανης,
Νεόφυτος, Μητροπολίτης Αθηνών, Χριστόφορος Σταματιάδης, Γεράσιμος Κορνάρος, ιεροδιάκονοι, φοιτητές, Θεολογική σχολή, κοσμήτορας, λόγοι, εκφώνηση, εκκλησίες, υποβολή, αίτημα, άδεια, χρόνος,
Λεωνίδας Σμόλεντς (Σμολένσκης), Υπουργός Στρατιωτικών, μέτρα, ασφάλεια, τάξη, καταλύματα, αξιωματικός,
Διευθυντήριο Ναυστάθμου, Νικόλαος Βαρβαρίγος, βουλευτής, Θήρα, δωρεά, κιβώτιο, αποστολή, συλλογή, αρχαιολογική, παραλαβή, αρχαιολογική εταιρία, επιστάτης, Τελωνείο Πειραιώς, Φίλιππος Ιωάννου, Πρόεδρος, αρχαιολογική εταιρία, περιγραφή, αντικείμενα,
Κοσμήτορες, σχολές, περιοδικό σύγγραμμα, ειδικό, φιλολογικό, εφημερίδα, μικρή,
Υπουργείο Εσωτερικών, σύσταση, τηλεγραφικές γραμμές, γνωστοποίηση, διορισμός, ανάγκη, τηλεγραφικοί υπάλληλοι,
φοιτητές, μη φοιτητές, συνάθροιση, ταραχές, μαθήματα, διακοπή, δύναμη, στρατιωτική, τοποθέτηση, πανεπιστήμιο,
Ελληνική πρεσβεία, Βιέννη, νομισματόσημα, τύποι, ευεργέτες, συνδρομητές, οικοδομή, πανεπιστήμιο.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29