Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)

Υποφάκελος uoadl:59925 313 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία, προϋπολογισμοί κ.ά.)
Χρονική κάλυψη:
1858-1859
Ταξιθετικός αριθμός:
22.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
35 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση. Περιλαμβάνεται εκ παραδρομής έγγραφο με ημερομηνία 12 Φεβρουαρίου 1847.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικονομικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δαπάνες
Προϋπολογισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Θρασύβουλος Ζαΐμης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Δημήτριος Στρούμπος, πρύτανης, διάταγμα, Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αύξηση, μισθοδοσία, τακτικοί καθηγητές, προϋπηρεσία, έκτακτοι καθηγητές, κλητήρας, ποσό, κοινοποίηση,
Γκίκας Δοκός, Γραμματέας Πανεπιστημίου, εισήγηση, αύξηση, προϋπολογισμός, μηνιαίος, δαπάνες, κατάλογος,
Κοσμήτορες, Ιατρική σχολή, Φιλοσοφική σχολή, προϋπολογισμός, 1861, έτος, υποβολή, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, έγκριση,
παρασκευαστής, ανατομία, Χαράλαμπος Γεωργακόπουλος, μισθός, ορισμός, έτος, 1846,
Ι. Ιατρίδης, διάταγμα, έγκριση, μισθός, αύξηση,
Δημήτριος Στρούμπος, πρύτανης, αναφορά, Γκίκας Δοκός, μισθοδοσία, κατάσταση, λάθος,
πρύτανης, αίτημα, κλητήρες, μισθοδοσία, αύξηση,
Α. Μοσχονάς, βοηθός, γραφείο πανεπιστημίου, μισθός, χρέη, αίτημα, βοήθεια, χορηγία, ποσό, πρύτανης,
Δαμιανός Γεωργίου, εισήγηση, Θεόδωρος Αργυριάδης, προπαρασκευαστής, ανατομία, μισθός, αύξηση, Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
έγκριση, πληροφορίες, ικανότητες,
Κωνσταντίνος Προβελέγγιος, Υπουργός των Εσωτερικών, Διεύθυνση Μηχανικού Αττικοβοιωτίας, μονότροχα, ζημιές, κόστος, επισκευή, επιστροφή, πληρωμή,
Κλητήρες, οικήματα, κατεδάφιση, ενοίκιο, κατοικία, πληρωμή, έγκριση, ποσό,
Γκίκας Δοκός, γραμματέας Πανεπιστημίου, κατάσταση, δαπάνες, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35