Επιστημονικές Συλλογές

Υποφάκελος uoadl:59927 302 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Επιστημονικές Συλλογές
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό των συλλογών (προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)
Χρονική κάλυψη:
1858-1859
Ταξιθετικός αριθμός:
22.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
3 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συλλογές
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δωρεές
Προμήθειες
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Νικόλαος Μπάρμπανος, γραμματέας, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Γεώργιος Π. Σκουζές, συμβόλαιο, ενοικίαση, κατάστημα, Αστυκλινική, παράδοση, πρωτόκολλο, παροχή, ύδωρ, πόσιμο.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3