Εκπαίδευση

Υποφάκελος uoadl:59928 345 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εκπαίδευση
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)
Χρονική κάλυψη:
1858-1859
Ταξιθετικός αριθμός:
22.3, 22.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
159 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται τέσσερις σελίδες στην ιταλική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ασκήσεις - Φροντιστήρια
Εγγραφές
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, επιστολή, ιταλικά, μαθηματικά, προβλήματα,
Θρασύβουλος Ζαΐμης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
απολυτήρια, πρωτότυπα, αρχείο πανεπιστημίου, μέτρο, τύπος, κοινός, προβλήματα, αναφορές,
οδηγίες, εφαρμογή, διατάξεις, κανονισμοί, Γυμνάσια, Ελληνικά σχολεία,
μαθητολόγιο, βιβλίον πιστοποιητικών σπουδής, έλεγχος αποτελεσμάτων γενικών εξετάσεων, πρόγραμμα μαθημάτων, απολυτήριον, ενδεικτικόν, αποδεικτικόν, έλεγχος μαθητών, πίνακες,
Δημήτριος Στρούμπος, πρύτανης, καθηγητές, ανακοίνωση, μαθήματα, έναρξη, ημέρα,
Ιωάννης Βούρος, Πρόεδρος, ιατροσυνέδριο, άσκηση, πρακτική, ιατροί, χρόνος, χώρος, απόφαση, κοινοποίηση,
Οργανικός νόμος πανεπιστημίου, σχέδιο, αντίγραφο,
καθομολογήσεις, διδάκτορες, Ιατρική σχολή, Φιλοσοφική σχολή, ονόματα,
φοιτητές, βεβαιώσεις, εγγραφή, φοίτηση, εξετάσεις, περάτωση, σπουδές, απολυτήριο, αρχείο,
Δήμοι, πιστοποιητικά, μόνιμη κατοικία,
Διοικητής Αστυνομίας Αθηνών και Πειραιώς, πληροφορίες, φοιτητής,
Ιωάννης Ψαράς, γυμνασιάρχης, διευκρινίσεις, βαθμοί, καλώς, σχεδόν καλώς,
Δημήτριος Στρούμπος, πρύτανης, καθηγητές, υπόμνηση, έναρξη, παραδόσεις, μαθήματα,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, κοσμήτορας, Φιλοσοφικής σχολή, Ευθύμιος Καστόρχης, Στέφανος Κουμανούδης, Αθανάσιος Ρουσόπουλος, κανονισμός, μαθήματα, φιλολογικό τμήμα, Φιλοσοφική σχολή,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, Διευθυντής, Φιλολογικό φροντιστήριο, γνωμοδότηση, φοιτητής, διδασκαλία, σχολείο,
Θεόδωρος Αργυριάδης, βοηθός, προπαρασκευαστής, ανατομικοπαθολογικό εργαστήριο, αίτημα, διδακτορικό δίπλωμα, ατελώς,
αίτημα, φοιτητής, μετεγγραφή,
ανανέωση, εγγραφή, προθεσμία,
Πρύτανης, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, επανέναρξη, μαθήματα, διακοπή, συμβάν, τάξη, διατάραξη,
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, πληροφορίες, φοιτητική λέσχη, συζήτηση,
Νομαρχία Φολέγανδρου, βεβαίωση, απαγόρευση απόπλου, φοιτητής,
Δήμαρχος Άργους, Δήμαρχος Τρικάλων, φοιτητές, βεβαιώσεις, ασθένεια,
Έπαρχος Ζακύνθου, φοιτητής, βεβαίωση, ασθένεια,
ιατρός νομού Αργολίδας και Κορινθίας, φοιτητής, βεβαίωση, ασθένεια,
αίτημα, αποδεικτικό, αποφοιτητήριον, παράδοση,
φοιτητές, αριθμός, εγγεγραμμένοι, μεταγραφέντες,
φοιτητής, Ιατρική σχολή, αίτημα, μετεγγραφή, Φαρμακευτικό σχολείο, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, γνωμάτευση, άκυρη,
Δημήτριος Στρούμπος, πρύτανης, εγγραφές, επιθεωρήσεις, φοιτητήρια, ανακοίνωση, ημερομηνίες,
φοιτητές, συνεδριάσεις, σύσταση, λέσχη, Θέμις, νόμος, παραβίαση, Διοικητική αστυνομία, έγγραφο, αποχή,
Θεόδωρος Ορφανίδης, καταγγελία, φοιτητής, αναιδής, επεισόδιο, διαγραφή, κατάλογο, μάθημα,
διάταξη, απαγόρευση, κάπνισμα, τήρηση, φοιτητές.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159