Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Υποφάκελος uoadl:59930 349 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ.ά.)
Χρονική κάλυψη:
1858-1859
Ταξιθετικός αριθμός:
22.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
3 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συνδρομές
Βιβλία
Λέξεις-κλειδιά:
Φίλιππος Ιωάννου, πρύτανης, Αλέξανδρος Ιωνίδης, Κωνσταντίνος Ασώπιος, έκδοση, σύγγραμμα, αίτηση, συνδρομή, οικογένεια Ιωνιδών, έγκριση, σύγγραμμα, ποινικό δίκαιο, μετάφραση, Χριστόδουλος Ρουσόπουλος, υφηγητής.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3