Αγορές - Δωρεές βιβλίων

Υποφάκελος uoadl:59931 352 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αγορές - Δωρεές βιβλίων
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αγορές και δωρεές βιβλίων για τον πλουτισμό της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης, των Σπουδαστηρίων καθώς και ενίσχυση των φοιτητών

Χρονική κάλυψη:
1858-1859
Ταξιθετικός αριθμός:
22.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
18 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται δύο σελίδες στη λατινική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Βιβλιοθήκη - Λοιπές Βιβλιοθήκες - Σπουδαστήρια
Λέξεις-κλειδιά:
αίτημα, συνδρομή, σύγγραμμα, μαθηματικά,
Έλληνας πρόξενος, Λειψία, Δημήτριος Στρούμπος, πρύτανης, βιβλία, κατάλογοι, αγορά, ποσό,
Έφορος της δημόσιας και της του Πανεπιστημίου βιβλιοθήκης, βιβλία, προμήθεια, ποσό,
Κάρολος Φρειδερίκος Ουεβήρος (Charles Frederic Weber), Μαρβούργο, Ακαδημία, διατριβή, συγγραφή,
Στέφανος Κουμανούδης, Ευθύμιος Καστόρχης,
βιβλία, συγγράμματα, φιλολογικά, Ιωάννης Βενθύλος, αποβίωση, υιός, Αριστόβουλος Βενθύλος, χορηγία, σπουδές, παραχώρηση, οικονομική δυσπραγία, ποσό,
Πρόεδρος Βουλής, τόμος, αρχεία Ελληνικής Παλλιγενεσίας, εκτύπωση, δαπάνη, αποστολή, χρήση, πανεπιστήμιο, πρύτανης, ευχαριστίες,
Αλέξανδρος Ιωνίδης, Γενικός Πρόξενος, Λονδίνο,
Samuel Leigh Sotheby, έκδοση, σύγγραμμα, ξυλογραφία, δωρεά, αντίτυπο, βιβλιοθήκη,
Λεόντιος Αναστασιάδης, Γεώργιος Κανελλίδης, σπουδές, Ιατρική, έκδοση, βιβλίο, Υγιεινή, δωρεά, αντίτυπα.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18