Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως – Συγκλητικών – Κοσμητόρων)

Υποφάκελος uoadl:59934 467 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως – Συγκλητικών – Κοσμητόρων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή
πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

Χρονική κάλυψη:
1861-1862
Ταξιθετικός αριθμός:
229.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
17 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιρεσίες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εκλογή οργάνων
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Δημήτριος Χατζίσκος, υπουργός,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης,
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, διορισμός, πρύτανης, ακαδημαϊκό έτος 1862-1863, κοινοποίηση,
πρόσκληση, κοσμήτορες, καθηγητές, σχολές, εκλογή, υποψήφιοι, τακτικοί, επίτιμοι, πρακτικά, κοινοποίηση,
αρχαιρεσίες, συνέλευση, καθηγητές, εκλογή, υποψήφιοι, πρυτανεία, Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, Ιωάννης Γ. Παπαδάκης, Στέφανος Α.Κουμανούδης, ψηφοφορία, πρακτικά, αποτελέσματα,
εκλογή, μέλη Σύγκλητος, πρόσκληση, πρύτανης, ψηφοφορία,
αρχαιρεσίες, κοσμήτορες, πρόσκληση, πρύτανης, ψηφοφορία,
Κωνσταντίνος Κοντογόνης, Παναγιώτης Ρομπότης, υποψήφιοι, κοσμήτορες, Θεολογική Σχολή,
Γεώργιος Α. Ράλλης, Παύλος Καλλιγάς, υποψήφιοι, κοσμήτορες, Νομική Σχολή,
Μιλτιάδης Βενιζέλος, Δημήτριος Ορφανίδης, υποψήφιοι, κοσμήτορες, Ιατρική Σχολή,
Ηρακλής Μητσόπουλος, Αθανάσιος Ρουσόπουλος, υποψήφιοι, κοσμήτορες, Φιλοσοφική Σχολή,
Κωνσταντίνος Κοντογόνης, Θεμιστοκλής Βίμπος, Παναγιώτης Ρομπότης, καθηγητές, Θεολογική Σχολή, απόφαση, ονόματα, υποψήφιοι,
Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, κοσμήτορας, Φιλοσοφική Σχολή, απόφαση, ονόματα, υποψήφιοι,
Μιλτιάδης Βενιζέλος, κοσμήτορας, Ιατρική Σχολή, απόφαση, ονόματα, υποψήφιοι,
Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, κοσμήτορας, Νομική Σχολή, απόφαση, ονόματα, υποψήφιοι,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης, πρακτικά, αποτελέσματα, ψηφοφορία, κοινοποίηση, υπουργείο, μέλη, Σύγκλητος,
Βασίλειος Οικονομίδης, Φίλιππος Ιωάννου, Ηρακλής Μητσόπουλος, Γεώργιος Α. Μακκάς.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19