Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Υποφάκελος uoadl:59956 469 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού προσωπικού

Χρονική κάλυψη:
1859-1860
Ταξιθετικός αριθμός:
134.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
21 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Άδειες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Λέξεις-κλειδιά:
Μιχαήλ Ποτλής, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Γεώργιος Μακκάς, αίτημα, ασθένεια, άδεια, έγκριση, μισθός, πληρωμή,
Περικλής Αργυρόπουλος, αίτημα, άδεια, περιηγήσεις, ειδοποίηση, νόμος,
Φραγκίσκος Πυλαρινός, αίτημα, άδεια, ασθένεια, έγκριση,
Ανδρέας Αναγνωστάκης, αίτημα, άδεια, περιήγηση, ειδοποίηση,
Ιωάννης Παπαδάκης, αίτημα, άδεια, ειδοποίηση,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, άδεια, ασθένεια, πιστοποιητικά, ιατρικά, έγκριση,
Ξαυέριος Λάνδερερ, ατύχημα, αίτημα, άδεια,
Γκίκας Δοκός, Γραμματέας πανεπιστημίου, αίτημα, άδεια.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21