Αναθέσεις διδασκαλίας

Υποφάκελος uoadl:59958 499 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αναθέσεις διδασκαλίας
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη, λήξη κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1859-1860
Ταξιθετικός αριθμός:
197.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
15 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διδασκαλία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αναθέσεις μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Θρασύβουλος Ζαΐμης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Ιατροσυνέδριο, αναφορά, διδασκαλία, φαρμακευτική, ελλείψεις, Βασίλειος Οικονομίδης, πρύτανης, Νικόλαος Κωστής, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, ενέργειες, φαρμακευτικό σχολείο, μαθητές, καθηγητές, μαθήματα, φαρμακολογία, Θεόδωρος Αφεντούλης, τοξικολογικό εργαστήριο, Αλέξιος Πάλλης, Ξαυέριος Λάνδερερ,
Δαμιανός Γεωργίου, διδασκαλία, μάθημα, ανατομία, πτώματα, έλλειψη, επιστάτης, Δημοτικό νοσοκομείο παραχώρηση, πρύτανης, ενέργειες, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, φοιτητές, πρόβλημα,
Ξαυέριος Λάνδερερ, έκθεση, κοσμητεία, Ιατρική σχολή, μαθήματα, περιγραφή, διδασκαλία, εξετάσεις, έξοδα, προβλήματα.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15