Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Υποφάκελος uoadl:59959 251 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη
διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1861-1862
Ταξιθετικός αριθμός:
26.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
3 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συνδρομές
Βιβλία
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης,
Αριστείδης Σπαθάκης, φοιτητής, Φιλοσοφική Σχολή, αίτημα, βιβλίο, εγχειρίδιο, διδασκαλία, φοιτητές,
συνδρομή, κεφάλαιο, οικογένεια Ιωνιδών, έγκριση,
Δημήτριος Βεναρδάκης (Μπεναρδάκης), συνδρομή, ποσό, έκδοση, συγγραφείς, κλασσικοί.
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.