Διορισμός Καθηγητών (Προκήρυξη πληρώσεως εδρών και άλλες διαδικασίες)

Υποφάκελος uoadl:59972 748 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διορισμός Καθηγητών (Προκήρυξη πληρώσεως εδρών και άλλες διαδικασίες)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με προκήρυξη
θέσεων διδακτικού προσωπικού, έγκριση και διορισμός

Χρονική κάλυψη:
1862-1863
Ταξιθετικός αριθμός:
190.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
76 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διορισμοί
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Έδρες
Προκήρυξη
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Επαμεινώνδας Δεληγιώργης (Δεληγεώργης), υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης,
Νικόλαος Σαρίπολος, διορισμός, θέσπισμα, Προσωρινή Κυβέρνηση, διδασκαλία, εθνικό δίκαιο, κοινοποίηση,
Κωνσταντίνος Ν. Δόσιος, υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Διομήδης Κυριακός, ανάθεση, διδασκαλία, μάθημα, δίκαιο των εθνών,
Νικόλαος Σαρίπολος, μετάθεση, έδρα, κενή, μάθημα, ποινικός νόμος, ποινική δικονομία,
Κωνσταντίνος Δηλιγιάννης, Γεώργιος Καραμήτσας, Μιχαήλ Χατζημιχάλης, υφηγητές, διδασκαλία, μάθημα,
παθολογική ανατομία,
Μιλτιάδης Βενιζέλος, Κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, αναφορά, δοκιμασία, υφηγητές, υποψήφιοι, έγκριση, κοινοποίηση,
Πέτρος Καλλιβούρτσης, αίτηση, υποψήφιος, υφηγητής, απουσία, δοκιμασία, έγγραφο, αποστολή, απόρριψη,
Δημήτριος Καλλιφρονάς, υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Θεόδωρος Αρεταίος, Προκόπιος Χρυσοχόος, διορισμός, υφηγητές, διδασκαλία, μάθημα, εγχειριστική, επιδεσμολογία, κοινοποίηση,
Ιωάννης Γ. Ιωάννου, διδάκτορας, αίτηση, υποψήφιος, υφηγητής, μάθημα, γενική πειραματική χημεία,
Αναστάσιος Κ. Χρηστομάνος, διδάκτορας, αίτηση, υποψήφιος, υφηγητής, μάθημα, γενική χημεία,
Επαμεινώνδας Δεληγιώργης (Δεληγεώργης), υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Διομήδης Κυριακός, προβιβασμός, τακτικός καθηγητής, μάθημα, συνταγματικό δίκαιο, απόφαση, κοινοποίηση,
Δημήτριος Χατζίσκος, υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Βασίλειος Λάκων, προβιβασμός, επίτιμος καθηγητής, μαθήματα, καθαρά και εφαρμοσμένα μαθηματικά, απόφαση, κοινοποίηση,
Βασίλειος Νικολόπουλος, υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Αναστάσιος Γεννάδιος, διορισμός, τακτικός καθηγητής, ελληνική φιλολογία,
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης,
Ιωάννης Σούτσος, επίτιμος καθηγητής, μετάθεση, τακτικός καθηγητής, κοινωνική οικονομία, κοινοποίηση
Δημήτριος Χατζίσκος, υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Παύλος Καλλιγάς, προβιβασμός, τακτικός καθηγητής, ρωμαϊκό δίκαιο, μισθός,
Αντώνιος Βιτσάρης, προβιβασμός, έκτακτος καθηγητής,
περί των νοσημάτων των παίδων, περί των ψυχικών νοσημάτων και ιστορίας της ιατρικής,
Σπυρίδων Μπαλάνος, προβιβασμός, έκτακτος καθηγητής, μαθήματα, υγιεινή, συφιλιδικά νοσήματα, μισθός,
Διονύσιος Αιγινήτης, προβιβασμός, τακτικός καθηγητής,
Μαθήματα, ειδική νοσολογία και θεραπεία,
Επαμεινώνδας Δεληγιώργης (Δεληγεώργης), υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Κωνσταντίνος Βουσάκης, προβιβασμός, τακτικός καθηγητής, φυσιολογία, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, κοινοποίηση,
Βασίλειος Νικολόπουλος, υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Παναγιώτης Κυριακός, έκτακτος καθηγητής, διορισμός,
διδασκαλία, εγκυκλοπαίδεια και μεθοδολογία ιατρικής, γενική παθολογία, μισθός,
Φίλιππος Ιωάννου, τακτικός καθηγητής, Φιλοσοφική σχολή, απόλυση, θέσπισμα, Προσωρινή Κυβέρνηση, Δημήτριος Γ. Βούλγαρης, πρόεδρος,
Κωνσταντίνος Κανάρης, Μπενιζέλος Ρούφος, μέλη,
κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, κοινοποίηση,
Αναστάσιος Γεννάδιος, τακτικός καθηγητής, διορισμός, φιλολογία, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, κοινοποίηση,
Δημήτριος Χατζίσκος, υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Ιωάννης Σούτσος, επίτιμος καθηγητής, μετάθεση, τακτικός καθηγητής, μισθός, κοσμήτορας, Νομική σχολή, κοινοποίηση,
Αντώνιος Μπάστας, έκτακτος καθηγητής, απόλυση,
Εμμανουήλ Κόκκινος, καθηγητής, απόλυση, κοινοποίηση,
Αντώνιος Μπάστας, στρατιωτικός ιατρός, διορισμός, έκτακτος καθηγητής, μάθημα, εγχειριστική, αμισθί, στρατιωτικό νοσοκομείο, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, κοινοποίηση,
Θεόδωρος Αφεντούλης, προβιβασμός, τακτικός καθηγητής, φαρμακολογία και συνταγολογία, κοινοποίηση,
Σπυρίδων Φιντικλής, τακτικός καθηγητής, διορισμός,
κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, κοινοποίηση,
διάταγμα, ονόματα, διορισμοί, προβιβασμοί, ονόματα, κοσμήτορες, σχολές, κοινοποίηση,
Αντώνιος Μοσχάτος, υφηγητής, διορισμός, μάθημα, συμβολική
Μιχαήλ Ποτλής, τακτικός καθηγητής, Εκκλησιαστικό δίκαιο, απόλυση.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76