Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού – Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Υποφάκελος uoadl:59973 684 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού – Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη
διαδικασία πρόσληψης προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1862-1863
Ταξιθετικός αριθμός:
174.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
42 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διορισμοί
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Προσωπικό
Υπάλληλοι
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Ιωάννης Ιατρίδης, υπογραμματέας, επιστολή, διαμαρτυρία, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, πρόσληψη, δεύτερος, υπογραμματέας, ιεραρχία, προαγωγή, μισθός, προβλήματα,
Δημήτριος Καλλιφρονάς, υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Γεώργιος Κ. Τυπάλδος, έφορος της δημόσιας και της του Πανεπιστημίου βιβλιοθήκης, θέσπισμα, Προσωρινή Κυβέρνηση, παύση,
Παναγιώτης Σούτσος, διορισμός, έφορος της δημόσιας και της του Πανεπιστημίου βιβλιοθήκης,
Επαμεινώνδας Δεληγιώργης (Δεληγεώργης), υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης,
Κωνσταντίνος Σ. Μαλαμίδης, προπαρασκευαστής, φαρμακευτική χημεία, αίτηση, θέση, διορισμός, ανάληψη, υπηρεσία, όρκος,
Ελευθέριος Ιωαννίδης Βουζιούκος, προπαρασκευαστής, φαρμακευτική χημεία, παύση,
Ξαυέριος Λάνδερερ, πρόταση, μεταβολή,
Κωνσταντίνος Ν. Δόσιος, υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης,
Ι. Πετρίδης, προπαρασκευαστής, χημεία, παύση
Ιωάννης Βλέττας (Βλέτας), διορισμός, προπαρασκευαστής, γενική χημεία,
Δημήτριος Χατζίσκος, υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης,
Μιλτιάδης Βενιζέλος, Κοσμήτορας, Ιατρική σχολή,
Παύλος Ιωάννου, διδάκτορας, Ιατρική σχολή, διορισμός, προπαρασκευαστής, μάθημα, ανατομία, κοινοποίηση,
μισθός, ανάληψη, υπηρεσία, όρκος,
Βασίλειος Νικολόπουλος, υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης,
Κωνσταντίνος Κατακουζηνός, προπαρασκευαστής, μάθημα, φυσική, θέση, επαναφορά, διατήρηση, δαπάνη, πόροι, Πανεπιστήμιο,
Κωνσταντίνος Ν. Δόσιος, υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης,
Θ. Γ. Μικρός, βοηθός, μάθημα, ανατομία, απόλυση,
Κωνσταντίνος Κατακουζηνός, προπαρασκευαστής, μάθημα, φυσική, απόλυση, οικονομία, κοινοποίηση,
Δημήτριος Στρούμπος, καθηγητής, πειραματική φυσική, αναφορά, προβλήματα, διδασκαλία, μαθήματα,
Επαμεινώνδας Δεληγιώργης (Δεληγεώργης), υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης,
πρόσληψη, υπογραμματέας, δεύτερος, αδυναμία, έλλειψη, κονδύλια, προϋπολογισμός, περιουσία, Πανεπιστήμιο, πρόταση, Γεώργιος Δαμιανός, υποψήφιος, απόφαση, κοινοποίηση,
Νικόλαος Πύργος, διορισμός, επίτιμος διδάσκαλος, ξιφασκία, διορισμός, αμισθί.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42