Εθνική Βιβλιοθήκη

Υποφάκελος uoadl:59974 651 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη λειτουργία της

Χρονική κάλυψη:
1859-1860
Ταξιθετικός αριθμός:
310.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
127 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται έντεκα σελίδες στη γερμανική γλώσσα, μία σελίδα στη γαλλική και πέντε σελίδες στην ιταλική γλώσσα.
Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης περιλαμβάνεται ο υποφάκελος Κτήματα που αριθμεί 53 σελίδες.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Τυπάλδος, Έφορος της δημόσιας και της του πανεπιστημίου βιβλιοθήκης, σύγγραμμα, τίτλος, Principia Typographica, δωρητής, ευχαριστίες, αξία, εκτίμηση,
Βασίλειος Οικονομίδης, πρύτανης, επιστολή, Αδαμάντιος Κοραής, πρόεδρος της κυβερνήσεως, Περικλής Αργυρόπουλος, παράδοση, περιουσία, πανεπιστήμιο,
Ακαδημία των Επιστημών, Βερολίνο, επιστολή,
Παναγιώτης Χιώτης, σύγγραμμα, ιστορικό, αντίτυπο, αποστολή, σύγγραμμα, δημοτική γλώσσα, αντίτυπο, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής,
Πρόξενος Ελλάδος, Βέλγιο, αποστολή, βιβλία,
Γκίκας Δοκός, γραμματέας πανεπιστημίου, επιστολή, Πρόξενος Βελγίου, Αθήνα, Βαρόνος Στρέιτ, ευχαριστίες,
Γεώργιος Ράλλης, Υπουργός της Δικαιοσύνης, εκθέσεις, πολιτική δικαιοσύνη, αντίτυπα, αποστολή, πρύτανης,
Ελληνικό προξενείο, Λειψία, Παππάς Ναούμ, πρόξενος, Στέφανος Κουμανούδης, Ευθύμιος Καστόρχης, Αθανάσιος Ρουσόπουλος, Κάρολος Βίλμπεργκ, (T.O.Weigel), βιβλιοπώλης, βιβλία, κατάλογος, παρατηρήσεις, προτάσεις,
T.O. Weigel, επιστολή, απάντηση,
Κωνσταντίνος Τοσίτσας, Ελένη Τοσίτσα, δωρεά, Ανδρέας Παπαδόπουλος Βρετός, κατάλογος, αντίτυπα, διδασκαλεία, Ελληνικά σχολεία,
Βασίλειος Οικονομίδης, πρύτανης, Στέφανος Κουμανούδης, Ευθύμιος Καστόρχης, συγγράμματα, κατάλογος, καταγραφή, σχολές, ανάγκες, βιβλιοθήκη πανεπιστημίου, προμήθεια, Κάρολος Βίλμπεργκ, (T.O.Weigel), αποστολή, πρόξενος, Λειψία,
παραγγελία, χαρτί, περγαμηνή, ποιότητα, κατασκευή, προσοχή, προβλήματα,
βιβλία, κατάλογοι, αρχαιολογικά, ιστορικά, φιλολογικά, τίτλοι, ξενόγλωσσοι, λατινικοί, αρχαιοελληνικοί,
Γενικό προξενείο Ελλάδος, Λονδίνο, Αλέξανδρος Ιωνίδης, βιβλίο, αξία, αποστολή, Υπουργείο των Εξωτερικών, απονομή, μετάλλιο, ευεργέτης,
ερώτηση, παραλαβή, Ανδρέας Αναγνωστάκης,
Βασίλειος Οικονομίδης, πρύτανης, απάντηση, επιστολή, ευχαριστήρια, δωρητές,
Δημήτριος Στρούμπος, επιστολή, πρύτανης, βιβλία, παραλαβή, Κάρολος Βίλμπεργκ, (T.O.Weigel), βιβλιοπώλης, βιβλιοθήκη πανεπιστημίου,
Smithsonian Institution, βιβλίο, δωρεά,
Ιωάννης Νικολαϊδης Λεβαδεύς, επιστολές, Αδαμάντιος Κοραής, αξία, Ευάγγελος Ζάππας, βιβλιοθήκη πανεπιστημίου, απόκτηση,
Γεώργιος Τυπάλδος, Έφορος της δημόσιας και της του πανεπιστημίου βιβλιοθήκης, συγγράμματα, γαλλικά, τίτλοι, παραλαβή,
Θεόδωρος Φαρμακίδης, αποβίωση, βιβλία, περιεχόμενο, θεολογικό, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, σύνταξη, βιβλία, κατάλογος, παράδοση, βιβλιοθήκη πανεπιστημίου,
Η επί της εμψυχώσεως της Εθνικής Βιβλιοθήκης επιτροπή, επιστολή, πρύτανης, υλικά, αίθουσα, Ολυμπιακή έκθεση, ξυλεία, αγορά, αξία,
Γυμνασιάρχης Σύρου, πληρωμή,
Διεύθυνση, Διοικητική αστυνομία Αθηνών και Πειραιώς, Νομάρχης Αττικής και Βοιωτίας, κατασκευή, πεζοδρόμια, περιζώσματα, πανεπιστήμιο, λεωφόρος, δαπάνη, Υπουργείο των Οικονομικών, πρωτόκολλο αναλογισμού,
Λύσανδρος Καυταντζόγλους, αρχιτέκτων, αναφορά, εργολάβος, σκεπή, επιδιόρθωση, βαθμίδες, φρεάτιο, σχέδιο, δαπάνη, ποσό,
Βασίλειος Οικονομίδης, πρύτανης, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, απόφαση, Νομοθετικό σώμα, συνεδριάσεις, ανατολική πλευρά, πανεπιστήμιο, εκκένωση, παράδοση,
Βασίλειος Οικονομίδης, πρύτανης, προϋπολογισμός, αίτημα, Λύσανδρος Καυταντζόγλους,
Αμβρόσιος Ράλλης, Άγγελος Γιαννικέσης, πρόξενος Ελλάδος, Δ. Τζώρτζης, Τεργέστη, εκθέσεις, παραλαβή, πυρασφαλιστικές εταιρίες, Αδριατική ένωση, Γενικές ασφάλειες, Φοίνικας, ασφάλιστρα, αποδείξεις, συμβόλαια, ασφαλιστήρια, μέλη, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, συζήτηση, αποφάσεις, Υπουργείο των Οικονομικών, έγκριση, Διοικητής, Εθνική τράπεζα, ποσό, πληρωμή.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127