Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Υποφάκελος uoadl:59976 596 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού προσωπικού

Χρονική κάλυψη:
1862-1863
Ταξιθετικός αριθμός:
134.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
17 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Άδειες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Δημήτριος Χατζίσκος, υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης,
Στέφανος Σταυρινάκης, Διευθυντής, Ανατομικοπαθολογικό μουσείο, αίτηση, άδεια, χορήγηση, κοινοποίηση,
Επαμεινώνδας Δεληγιώργης (Δεληγεώργης), υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης,
Παναγιώτης Γ. Κυριακός, αίτηση, άδεια, χορήγηση, κοινοποίηση,
Παναγιώτης Ρομποτής, αίτηση, άδεια, χορήγηση, κοινοποίηση,
Δημήτριος Καλλιφρονάς, υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Ανδρέας Αναγνωστάκης, αίτηση, άδεια, χορήγηση, κοινοποίηση,
Βασίλειος Νικολόπουλος, υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, αίτηση, άδεια, χορήγηση, κοινοποίηση,
Δημήτριος Μαυροφρύδης, αίτηση, άδεια, ασθένεια, χορήγηση, κοινοποίηση,
Δαμιανός Γεωργίου, αίτηση, άδεια, ασθένεια, χορήγηση, κοινοποίηση.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17