Αναθέσεις διδασκαλίας

Υποφάκελος uoadl:59978 599 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αναθέσεις διδασκαλίας
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη, λήξη κ.ά.)


Χρονική κάλυψη:
1862-1863
Ταξιθετικός αριθμός:
197.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
33 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διδασκαλία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αναθέσεις μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Yπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης,
Μιλτιάδης Βενιζέλος, Κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, Ανδρέας Αναγνωστάκης, έκτακτος καθηγητής, αίτημα, ανάθεση, διδασκαλία, μάθημα, χειρουργική παθολογία,
Δημήτριος Καλλιφρονάς, υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, απόφαση, ανάθεση, διδασκαλία, κοινοποίηση,
Πέτρος Περβάνογλους, υφηγητής, αρχαιολογία, αίτημα, ανάθεση, διδασκαλία, μάθημα,
Μπενιζέλος Ρούφος, Πρόεδρος, Προσωρινή Κυβέρνηση,
Βασίλειος Νικολόπουλος, υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, θέσπισμα, Προσωρινή Κυβέρνηση, ένωση, έδρες, διοικητικό δίκαιο, συνταγματικό δίκαιο, δίκαιο των εθνών, μάθημα, ανάθεση, διδασκαλία, Διομήδης Κυριακός, απόφαση, κοινοποίηση,
Κωνσταντίνος Ν. Δόσιος, υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Νικόλαος Σαρίπολος, καθηγητής, διδασκαλία, ανάθεση, μάθημα, ποινική δικονομία,
Επαμεινώνδας Δεληγιώργης (Δεληγεώργης), υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, αναβολή, απόφαση, προσάρτηση, διδασκαλία, φιλοσοφία δικαίου, δίκαιο των εθνών, κοινοποίηση, Γεώργιος Ράλλης, κοσμήτορας, Νομική σχολή, Ν. Σαρίπολος,,
Ν. Σαρίπολος, αναφορά, πρόταση, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, διαβιβαστικό, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Γεώργιος Ν. Ζαβιτσιάνος, αναφορά, αίτημα, ανάθεση, διδασκαλία, μάθημα, γενική πειραματική χημεία,
Μιλτιάδης Βενιζέλος, Κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, αναφορά, φοιτητές, τελειόφοιτοι, αίτημα, κλινική, δεύτερη, διδασκαλία, Διονύσιος Αιγινήτης,
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, απολυτήριες εξετάσεις, μαθήματα, έναρξη, λήξη, εγγραφές, ομογενείς,
Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, πρύτανης,
Ηρακλής Μητσόπουλος, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, Πέτρος Περβάνογλους, υφηγητής, διατάξεις, δοκιμασία, άδεια, έγκριση, παραδόσεις, έναρξη,
έδρα, φιλοσοφία, Φίλιππος Ιωάννου, αποκατάσταση, ερώτημα.
Παύλος Καλλιγάς, Νομική σχολή, παραδόσεις.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34