Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Υποφάκελος uoadl:59979 418 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την
κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και
ωρολογίου προγράμματος    

Χρονική κάλυψη:
1859-1860
Ταξιθετικός αριθμός:
187.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
11 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο δεν περιλαμβάνεται το έγγραφο με θέμα: Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού και θερινού εξαμήνου το οποίο έχει συμπεριληφθεί σε νέο φάκελο, όπου έχουν καταχωρηθεί όλα τα προγράμματα μαθημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά χρονολογική σειρά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ωρολόγια προγράμματα
Λέξεις-κλειδιά:
Θρασύβουλος Ζαΐμης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Δημήτριος Στρούμπος, πρύτανης, πρόγραμμα μαθημάτων, χειμερινό, εαρινό, εξάμηνο, σχέδιο, έγκριση,
Κοσμήτορες, σχολές, πρόσκληση, συνεδρίαση, πρόγραμμα μαθημάτων, σύνταξη, υποβολή.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11