Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως – Συγκλητικών – Κοσμητόρων)

Υποφάκελος uoadl:59980 536 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως – Συγκλητικών – Κοσμητόρων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή
πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

Χρονική κάλυψη:
1862-1863
Ταξιθετικός αριθμός:
229.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
65 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιρεσίες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εκλογή οργάνων
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, Κωνσταντίνος Ασώπιος, αντιπρύτανις,
πρόσκληση, καθηγητές, σύσκεψη, εκλογή, πληρεξούσιος πανεπιστημίου, Εθνική Συνέλευση,
ψηφοφορία, αποτελέσματα, κοινοποίηση,
Νομάρχης Αττικής και Βοιωτίας,
Διομήδης Κυριακός, Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ισοψηφία, πλειοψηφία, επανάληψη, ψηφοφορία, δημοσίευση,
Δημήτριος Βερναρδάκης, εκλογή, πληρεξούσιος, κοινοποίηση, συγχαρητήρια, επιστολή,
Νικόλαος Σαρίπολος, συμπληρεξούσιος, εκλογή,
Γκίκας Δοκός. δικαίωμα, ψηφοφορία, αναγνώριση, επιστολή,
ονομαστικοί κατάλογοι, ψηφοφορίες, πρακτικά,
Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, πρύτανης, ακαδημαϊκό έτος 1863-1864, διορισμός, έγγραφο,
Βασίλειος Νικολόπουλος, υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, κοσμήτορες, σύγκληση, αρχαιρεσίες,
πρακτικό, αποτελέσματα, ψηφοφορία, Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, Ιωάννης Παπαδάκης, Ηλίας Μητσόπουλος, υποψήφιοι,
πρόσκληση, καθηγητές, συμμετοχή, αρχαιρεσίες, πρύτανης,
Δημήτριος Χατζίσκος, υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, κοσμήτορες, διορισμοί, κοινοποίηση,
Κωνσταντίνος Κοντογόνης, κοσμήτορας, Θεολογική σχολή,
Γεώργιος Ράλλης, κοσμήτορας, Νομική σχολή,
Μιλτιάδης Βενιζέλος, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή,
Ηλίας Μητσόπουλος, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή,
πρόσκληση, αρχαιρεσίες, ψηφοφορία, αποτελέσματα,
Βασίλειος Οικονομίδης, Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, Δημήτριος Ορφανίδης, Ιωάννης Παπαδάκης,
μέλη, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, κοινοποίηση.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65