Αλληλογραφία

Υποφάκελος uoadl:59987 469 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αλληλογραφία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους
φορείς.

Χρονική κάλυψη:
1859-1860
Ταξιθετικός αριθμός:
23.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
27 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται δύο σελίδες στη γαλλική και τέσσερις σελίδες στη γερμανική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Νεόφυτος, Μητροπολίτης Αθηνών, αίτημα, κληρικοί, φοιτητές, εγγεγραμμένοι, κατάλογος, αποστολή,
Γεώργιος Ράλλης, Υπουργός Δικαιοσύνης,
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, διδάκτορες, Νομική σχολή, ονόματα, κατάλογος, πτυχίο, απόκτηση, σύσταση, πανεπιστήμιο, πίνακας, συνημμένος, παράδειγμα, διαβίβαση, πρύτανης, απάντηση,
Βασίλειος Οικονομίδης, πρύτανης,
Γεώργιος Σταύρου, Διοικητής, Εθνική Τράπεζα, Σίμων Σίνας, Βιέννη, Κωνσταντίνος Παππάς, Λειψία, χρέωση, λογαριασμός, γενικός ισολογισμός, μέρισμα.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27