Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)

Υποφάκελος uoadl:59990 638 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και
τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία, προϋπολογισμοί κ.ά.) 

Χρονική κάλυψη:
1859-1860
Ταξιθετικός αριθμός:
23.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
28 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση. Περιλαμβάνεται εκ παραδρομής έγγραφο με ημερομηνία 12 Φεβρουαρίου 1847.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικονομικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δαπάνες
Προϋπολογισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Διεύθυνση, Φυσιογραφικό μουσείο, επιστροφή, άδεια, Ιάκωβος Γουϊκιάρδης, ταριχευτής,
Μιχαήλ Ποτλής, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Βασίλειος Οικονομίδης, εισήγηση, θετική, Ι. Ιατρίδης, υπογραμματέας πανεπιστημίου, αίτημα, μισθός, αύξηση, απόρριψη,
Γκίκας Δοκός, Γραμματέας Πανεπιστημίου,
δαπάνες, κατάλογος, αποδείξεις, πρύτανης, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, χρηματικά εντάλματα,
Μιχαήλ Ποτλής, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Γεώργιος Παπασλιώτης, ποσό, χορήγηση, προϋπολογισμός, υπουργείο,
Θρασύβουλος Ζαΐμης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, καθηγητές, Ιωάννης Παπαδάκης, Στέφανος Κουμανούδης, Θεόδωρος Ορφανίδης, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, διάταγμα, μισθός, αύξηση, πρύτανης, κοινοποίηση,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, Γεώργιος Μακκάς, Φραγκίσκος Πυλαρινός, άδεια, πληρωμή, μισθοδοσία, ολόκληρη, έγκριση, πρύτανης, κοινοποίηση,
Γεώργιος Παπασλιώτης, άδεια, χρονικό διάστημα, λόγοι υγείας, πληρωμή, μισθοδοσία, ολόκληρη, έγκριση, πρύτανης, κοινοποίηση,
Ιωάννης Σούτζος, χορηγία, μηνιαία, έγκριση, διορισμός, καθηγητής, επιτίμιος, μισθός.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28