Φαρμακολογική Σχολή – Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Υποφάκελος uoadl:59994 550 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φαρμακολογική Σχολή – Φαρμακευτικό Φροντιστήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Χρονική κάλυψη:
1862-1863
Ταξιθετικός αριθμός:
305.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
11 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φαρμακευτική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Επαμεινώνδας Δεληγιώργης (Δεληγεώργης), υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης,
Ξαυέριος Λάνδερερ, διδασκαλία, μάθημα, φαρμακευτική χημεία, έξοδα, χρηματικό ένταλμα, πληρωμή, κεντρικό ταμείο,
Σταμάτιος Κρίνος, διδασκαλία, μάθημα, φαρμακευτική, όργανα, αγορά, χρηματικό ένταλμα,
τελωνείο Αθηνών, παραλαβή, Τεργέστη, κιβώτιο, φάρμακα, τέλος, ελεύθερο,
Ξαυέριος Λάνδερερ, αίτημα, υποβολή, λογαριασμός, μαθήματα, χημεία, συνταγολογία, σκευασίες, χημικο-φαρμακευτικές, πληρωμή,
Σταμάτιος Κρίνος, αίτημα, φαρμακολογική συλλογή, αποδείξεις, δοχεία, γυάλινα, λογαριασμός, πληρωμή,
Ξαυέριος Λάνδερερ, αναφορά, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, παραγγελία, φαρμακολογική συλλογή, Νικόλαος Κωστής, θάνατος, οφειλή, αίτημα, εξόφληση.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11