Πλουτισμός και έξοδα διδασκαλίας Ανατομείου

Υποφάκελος uoadl:59996 525 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πλουτισμός και έξοδα διδασκαλίας Ανατομείου
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τις
ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1862-1863
Ταξιθετικός αριθμός:
355.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
2 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ανατομείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης,
Δαμιανός Γεωργίου, κατάσταση, έξοδα, διδασκαλία, μάθημα, ανατομία, λογαριασμός, πίστωση.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2