Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα – Κηδείες

Υποφάκελος uoadl:60003 573 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα – Κηδείες
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές
για έκφραση συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημοσύνων, διοργάνωση
τελετών –εορτών, αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων

Χρονική κάλυψη:
1862-1863
Ταξιθετικός αριθμός:
144.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
41 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Τιμητικές εκδηλώσεις
Ανακοινώσεις
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης,
αίτημα, οδηγίες, πρόσκληση, Μητροπολιτικός ναός, εκδήλωση, ένωση, Επτάνησα, Ελλάδα,
τελετή εγκατάστασης πανεπιστημιακών αρχών, πρόσκληση, Προεδρείο της Βουλής, βουλευτές, καθηγητές, υφηγητές, Ιωάννης Θ. Κολοκοτρώνης, Πρόεδρος υπουργικού συμβουλίου, υπουργός Εσωτερικών, Μητροπολίτης Αθηνών και πρόεδρος Ιεράς Συνόδου, Δημήτριος Χατζίσκος, υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
φοιτητές, Πρυτανικές Αρχές, εγκαθίδρυση, τελετή,
Επαμεινώνδας Δεληγιώργης (Δεληγεώργης), υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, πρόσκληση, Πρύτανης, κοσμήτορες, σχολές, έφορος της δημόσιας και της του Πανεπιστημίου βιβλιοθήκης, έναρξη, Εθνική συνέλευση, τελετή, πρόγραμμα,
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης,
πρόσκληση, καθηγητές, ιερός ναός Μητροπόλεως, δοξολογία, Πανεπιστημιακή Φάλαγγα, αναγόρευση, πρίγκηπας Αλφρέδος, βασιλιάς,
Τρεις Ιεράρχες, εορτασμός, ευεργέτες, δωρητές, μνημόσυνο, ιερός ναός Μητροπόλεως, τελετή,
Αλέξανδρος Λυκούργος, πανηγυρικός λόγος, ανάθεση, εκφώνηση, πρόσκληση, καθηγητές, υφηγητές, υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Μητροπολίτης Αθηνών και πρόεδρος Ιεράς Συνόδου, πρόεδρος Εθνικής συνελεύσεως, Δημήτριος Βούλγαρης, Πρόεδρος, Κωνσταντίνος Κανάρης, Μπενιζέλος Ρούφος, μέλη, Προσωρινή Κυβέρνηση,
Δημήτριος Καλλιφρονάς, υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
πρόσκληση, τελετή, Ανάσταση, ιερός ναός Μητροπόλεως,
πρόσκληση, Δημήτριος Βούλγαρης, Πρόεδρος, Προσωρινή Κυβέρνηση, Επαμεινώνδας Δεληγιώργης (Δεληγεώργης), υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Μητροπολίτης Αθηνών και πρόεδρος Ιεράς Συνόδου, πρόεδρος Εθνικής συνελεύσεως, καθηγητές, υφηγητές, φοιτητές, εορτή, εικοσιπενταετηρίς,
Φιλεκπαιδευτική Εταιρία, Αθήνα, εξετάσεις, αρσάκειο, παρθεναγωγείο, πρόσκληση, πρύτανης, παρουσία,
αντίτυπα, λόγος, Κωνσταντίνος Φρεαρίτης,
εκφώνηση, εορτή, εικοσιπενταετηρίς,
αντίτυπα, λόγος, Αλέξανδρος Λυκούργος, εκφώνηση, Τρεις Ιεράρχες, εορτασμός, ευεργέτες, δωρητές, μνημόσυνο,
Ανδρέας Ζ. Μάμουκας, Γενικός γραμματέας Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης,
Χριστόφορος Περραιβός, υποστράτηγος, κηδεία, συνοδεία, Πανεπιστημιακή Φάλαγγα, διαταγή, Υπουργείο Εσωτερικών,
Δημήτρης Μαυρομιχάλης, υπουργός των Στρατιωτικών,
Θρασύβουλος Α. Ζαΐμης, υπουργός των Εσωτερικών,
πρόγραμμα, τελετή, έναρξη, συνέλευση, πληρεξούσιοι.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41