Αναθέσεις διδασκαλίας

Υποφάκελος uoadl:60015 444 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αναθέσεις διδασκαλίας
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη, λήξη κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1870-1871
Ταξιθετικός αριθμός:
198.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
6 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διδασκαλία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αναθέσεις μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, Διονύσιος Αιγινήτης, καθηγητής, παραδόσεις, δωμάτιο, αίθουσα, Δημήτριος Σεμιτέλος, Φραγκίσκος Πυλαρινός, καθηγητές, διαδασκαλία, ώρες, πρόγραμμα, μεταβολή, Παναγιώτης Κυριακός, καθηγητής
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.