Εκπαίδευση (Υποφάκελος 37.4α)

Υποφάκελος uoadl:60043 211 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εκπαίδευση (Υποφάκελος 37.4α)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1870-1871
Ταξιθετικός αριθμός:
37.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
151 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ασκήσεις - Φροντιστήρια
Εγγραφές
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
φοιτητές, εκπαίδευση,Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Αθανάσιος Πετμεζάς (Πετιμεζάς), υπουργός, Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, πρακτικά, εξετάσεις, Ιατρική Σχολή, πρακτικά, Σχολές, ακατάλληλη γραφή, Δαμιανός Γεωργίου, κοσμήτωρ, δοκιμασία, πρακτικές εξετάσεις, διδάκτορες, φοιτητές, πιστοποιητικά, Νομική Σχολή, Ιατρική Σχολή, Θεολογική Σχολή, Φιλοσοφική Σχολή
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151