Καλλιτεχνία

Υποφάκελος uoadl:60045 302 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Καλλιτεχνία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων (πορτραίτα, ανδριάντες, σχέδια, προσφορές κ.ά)

Χρονική κάλυψη:
1870-1871
Ταξιθετικός αριθμός:
38.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
129 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καλλιτεχνικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Πορτραίτα
Ανδριάντες
Σχέδια
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, Γκίκας Δοκός, γραμματέας, Κωνσταντίνος Ασώπιος, προσωπογραφία, αγορά, Αλέξανδρος Σούτσος, προτομή, Ρήγας Φερραίος, ανδριάντας, κόστος, τοποθέτηση, καλλιτεχνικός διαγωνισμός, Γεώργιος Αβέρωφ, πρόταση, δαπάνη, ανάληψη, ανδριάντες, Αδαμάντιος Κοραής, Γρηγόριος Ε΄, πατριάρχης, Αλέξανδρος Ραγκαβής, γνωμοδότηση, οδηγίες, Χάνσεν, σχέδιο, Ιωάννης Κόσσος, καλλιτέχνης, γλύπτης, εργολήπτης, πρόπλασμα, κόστος, Λέων Μελάς, συμβόλαιο, Ερνέστος Τσίλλερ (Ernst Ziller), αρχιτέκτονας, επιτροπή, επίβλεψη, Παύλος Καλλιγάς, αντιπρύτανης, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, Αναστάσιος Χρηστομάνος, Αχιλλέας Γεωργαντάς, Κωνσταντίνος Χατσίσκος, τελετάρχες, εγκαίνια
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129