Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)

Υποφάκελος uoadl:60055 363 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

Χρονική κάλυψη:
1871-1872
Ταξιθετικός αριθμός:
229.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
31 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιρεσίες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εκλογή οργάνων
Λέξεις-κλειδιά:
Ακαδημαϊκές Αρχές, εκλογή, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, Κωνσταντίνος Βουσάκης, αντιπρύτανης, κοσμήτορες, Παναγιώτης Ρομπότης, Θεολογική Σχολή, Γεώργιος Ράλλης, Νομική Σχολή, Ανδρέας Αναγνωστάκης, Ιατρική Σχολή, Ηρακλής Μητσόπουλος, Φιλοσοφική Σχολή, συγκλητικοί, Φίλιππος Ιωάννου, Παύλος Καλλιγάς, Δημήτριος Ορφανίδης, Παναγιώτης Κυριακός, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, ακαδημαϊκό έτος 1872-1873, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, έγκριση, διορισμός, Πρυτανεία, υποψήφιοι, έγκριση, κοσμήτορες, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, Θεολογική Σχολή, Παύλος Καλλιγάς, Νομική Σχολή, Αντώνιος Βιτσάρης, Ιατρική Σχολή, Αναστάσιος Χρηστομάνος, Φιλοσοφική Σχολή, ψήφοι, εκλογή, υποψήφιοι
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.