Σχολές

Υποφάκελος uoadl:60072 187 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Σχολές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1871-1872
Ταξιθετικός αριθμός:
38.5
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
179 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση. Περιλαμβάνεται στον υποφάκελο 1 έγγραφο στα Γαλλικά. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 3 έγγραφα του έτους 1866 και 1 έγγραφο του έτους 1867.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Σχολές
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Μιστριώτης, καθηγητής, Ελληνική Γραμματολογία, εξετάσεις, αίτημα, Φιλολογικό Φροντιστήριο, εργασίες, έκθεση, Φίλιππος Ιωάννου, καθηγητής, διευθυντής, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Ανδρέας Αναγνωστάκης, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, Πρεσβεία, Ουάσινγκτον, καρκίνος, θεραπεία, Χημείο, Φαρμακευτικό Φροντιστήριο, εξέλεγξη, έλεγχος, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, Βασίλειος Λάκων, Παναγιώτης Κυριακός, καθηγητές, γραπτές εξετάσεις, σχέδιο, πρακτικές εξετάσεις, διδάκτορες, Δαμιανός Γεωργίου, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, παράβολο, Ιατροσυνέδριο, Ηρακλής Μητσόπουλος, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, επιστημονικές εξελίξεις, μετρήσεις, συμβολή, Ιατρική Σχολή, εξεταστικά τμήματα, διαίρεση, ιατροδικαστικές επιτροπές, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Φαρμακευτικό Φροντιστήριο, Φαρμακείο, Αστυκλινική, Τιμολέων Αργυρόπουλος, υφηγητής, Παρίσι, μετεκπαίδευση, Φυσική, “Rapport sur l’ École Pratique des Hautes Études. Section de Sciences, 1871-1872”, έντυπο, Αθήνα, μητροπολίτης, Αγία Ειρήνη, άμβωνας, ανάγλυφα, Θεολογική Σχολή, γνωμοδότηση, Φαρμακευτικό Σχολείο, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, αρμοδιότητες, Παθολογική Ανατομία, διδασκαλία, Φαρμακευτικό Σχολείο, έκθεση, κανονισμός, Σχολές, προϋπολογισμοί, κατάρτιση, δαπάνες
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179