Εθνική Βιβλιοθήκη

Υποφάκελος uoadl:60100 609 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη λειτουργία της

Χρονική κάλυψη:
1872-1873
Ταξιθετικός αριθμός:
314.1, 314.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
236 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 6 έγγραφα στα Γαλλικά και 2 έγγραφα στα Γερμανικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Ευθύμιος Καστόρχης, αντιπρύτανης, πρυτανικές λογοδοσίες, αντίτυπα, αποστολή, Θεμιστοκλής Μεταξάς, πρόξενος, Βιέννη, Γεράσιμος Μαυρογιάννης, πρόξενος, Τεργέστη, προξενεία, πρόσωπα, Βοδενά, Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Βοδενών, αποστολή, συγγράμματα, κατάλογος, Αχιλλέας Ποστολάκας, Κατάλογος Αρχαίων Νομισμάτων, αντίτυπα, αποστολή, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, ιατρικό περιοδικό, αγορά, Γεώργιος Κρέμος, βιβλιοφύλακας, προσθήκες, χειρόγραφα, έλεγχος, επιτροπή, Νικόλαος Νικολαΐδης, καθηγητής, βιβλία, δανεισμός ,διδασκαλία, Θεόφιλος Βρυέννιος, σχολάρχης, Μεγάλη του Γένους Σχολή, Κωνσταντινούπολη, Εμμανουήλ Μαυρογορδάτος, Λονδίνο, προσφορά, κατάλογος, Σ. Μηλιαράκης, φοιτητής, βιβλία, εκποίηση, δωρεές, εκκλησιαστική ιστορία, Σπυρίδων Κόμνος, έφορος, βιβλία, κατάταξη, Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Όμηρος, Αναγνωστήριον Σμύρνη, νέοι, συνάθροιση, ανάγνωση, αίτημα, βιβλία, Σάββας Κεσσίσογλους, Χ. Καρμίτσης, δάσκαλος, Κορυτσά, έκθεση, Οδησσός, προξενείο, Ιατρικός Σύλλογος ο Ασκληπιός, αίτημα, ιατρικά συγγράμματα, βιβλιοδετείο, Λεωνίδας Κατσουρόπουλος, βιβλιοδέτης, Λειβήσι (Λιβίσι), Μάκρη, Ελληνική Σχολή, Αλληλοδιδακτική Σχολή, αίτημα, βιβλία, Τελωνείο Πειραιώς, Δημήτριος Βικέλας, Λονδίνο, Βιβλιοθήκη, λειτουργία, προσωπικό έλλειψη, έκθεση, εργασίες, διεθνείς συνεργασίες, Στοκχόλμη, πληρωμές, εντολές, Gauthier-Villars, βιβλιοπωλείο, λογαριασμοί, βιβλία, κατάλογοι, καταγραφές, παραγγελίες, λογαριασμοί, Karl Wilberg, βιβλιοπωλείο, Στοκχόλμη, αποστολή, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, προσφορά, αγορές, προσθήκες, διεθνείς συνεργασίες, πληρωμές, εντολές, Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Κρήνη, αίτημα, βιβλία, αποστολή, βιβλιοθήκη, σύσταση, Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα, Χαλκιδική, Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Όμηρος, Σμύρνη, J. Stephanos, αίτημα, αντίτυπο, Αχιλλέας Ποστολάκας, Κατάλογος Αρχαίων Νομισμάτων, Μόναχο, Ακαδημία, Μακεδονικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος, Σέρρες, Σιένα, Πανεπιστήμιο, Βιέννη, Διεθνής Έκθεση, Γκίκας Δοκός, γραμματέας, Φλωρεντία, Πανεπιστήμιο, Παναγιώτης Ρομπότης, Στέφανος Κουμανούδης, καθηγητές, επιτροπή, χειρόγραφα, αξιολόγηση, έλεγχος, T. Ansted, συγγράμματα, Κωνσταντινούπολη, «Εκκλησιαστική Επιθεώρησις», φορτωτική, Λονδίνο, Εμμανουήλ Α. Μαυρογορδάτος, δωρεά, βιβλία, κατάλογος, Νικόλαος Δαμαλάς, καθηγητής, Τελωνείο Αθηνών, Μεγάλη του Γένους Σχολή, Κωνσταντινούπολη, ευχαριστήρια επιστολή, Θρακικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος, έσοδα, έξοδα, Ραιδεστός, Smithsonian Institution, New York Historical Society, Νέα Υόρκη, προξενείο, Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος, Θεσσαλονίκη, British Museum
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180


181


182


183


184


185


186


187


188


189


190


191


192


193


194


195


196


197


198


199


200


201


202


203


204


205


206


207


208


209


210


211


212


213


214


215


216


217


218


219


220


221


222


223


224


225


226


227


228


229


230


231


232


233


234


235


236