Νομισματική Συλλογή

Υποφάκελος uoadl:60101 628 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Νομισματική Συλλογή
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της συλλογής

Χρονική κάλυψη:
1872-1873
Ταξιθετικός αριθμός:
359.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
20 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Νομισματική Συλλογή
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Αθανάσιος Ρουσόπουλος, καθηγητής, νομίσματα, νομισματοθήκη, Αχιλλέας Ποστολάκας, νομισματογνώμων, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, Πανεπιστήμιο, Νομισματική συλλογή, Σπυρίδων Κόμνος, έφορος, Εθνική Βιβλιοθήκη, Νομισματικό Μουσείο, αγορές, προσθήκες, δωρεές, Κατάλογος νομισμάτων, κριτική, δημοσίευση, Λονδίνο, κατάλογος, νομίσματα, είδη, προέλευση
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20