Συνεδρίαση: 2 Νοεμβρίου 1934

Πρακτικά uoadl:60152 559 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 2 Νοεμβρίου 1934
Χρονική κάλυψη:
19341102
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Δημοτικό Νοσοκομείο, Κλινικές, εγκατάσταση
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.