Συνεδρίαση: 6 Νοεμβρίου 1934

Πρακτικά uoadl:60153 632 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 6 Νοεμβρίου 1934
Χρονική κάλυψη:
19341106
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λέξεις-κλειδιά:
Δημοτικό Νοσοκομείο, Κλινικές, λειτουργία
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.