Συνεδρίαση: 16 Νοεμβρίου 1934

Πρακτικά uoadl:60154 583 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 16 Νοεμβρίου 1934
Χρονική κάλυψη:
19341116
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Φοιτητικά
Ονόματα
Υποτροφίες, Αριστεία
Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Ξένα Πανεπιστήμια, διπλώματα, αναγνώριση
Δανόπουλος Ευαγγ., υποτροφία
Εργαστήρια-Κλινικές, προσωπικό, αύξηση
Σιγαλός Π., διατροβή
Σταυρίπουλος Ι., διατριβή επί διδακτορία
Βαραγγούλης Σ., διατριβή
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.