Συνεδρίαση: 23 Νοεμβρίου 1934

Πρακτικά uoadl:60155 707 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 23 Νοεμβρίου 1934
Χρονική κάλυψη:
19341123
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Φοιτητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Αθανασούλας Γ., διατριβή επί διδακτορία
Αναγνωστίδης Ν., διατριβή επί διδακτορία
Κατσιλάμπρος Λ, διατριβή, υφηγεσία
Αβαριτσιώτης Ευαγγ., διατριβή επί διδακτορία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4