Συνεδρίαση: 14 Δεκεμβρίου 1934

Πρακτικά uoadl:60157 640 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 14 Δεκεμβρίου 1934
Χρονική κάλυψη:
19341214
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Υποτροφίες, Αριστεία
Διάφορα
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Πάγκαλος Γ., υφηγεσία
Επιστημονικές εργασίες
Δημοσιεύματα-Ανακοινώσεις
Συγγραφές
Δεδεδήμος Παναγιώτης, υφηγητής, δοκιμασία
Βουδούρης, υφηγεσία
Σταθάτος Παναγιώτης, διδάκτωρ, αναγόρευση
Βιλάνδος, διατριβή
Κέπετζης Ν., διατριβή επί διδακτορία
Ηλιάκης Κ., διατριβή επί διδακτορία
Παπασιόπολυος Ι., ενδεικτικό ειδικότητας
Χουρμουζιάδης Ν., ενδεικτικό ειδικότητας
Σπυριδάκης Γ., μεταγραφή
Μπαρτσώκας Σπ., διατριβή επί διδακτορία
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.