Συνεδρίαση: 18 Ιανουαρίου 1935

Πρακτικά uoadl:60159 666 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 18 Ιανουαρίου 1935
Χρονική κάλυψη:
19350118
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
Κατσιλάμπρος Λ, διατριβή, υφηγεσία
Έδρες, πλήρωση
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.