Νομισματική Συλλογή

Υποφάκελος uoadl:60177 582 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Νομισματική Συλλογή
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της συλλογής

Χρονική κάλυψη:
1874-1875
Ταξιθετικός αριθμός:
359.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
14 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Νομισματική Συλλογή
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Σπυρίδων Κόμνος, έφορος, Εθνική Βιβλιοθήκη, Νομισματικό Μουσείο, αρχαία νομίσματα, παραλαβή, Παναγιώτης Ρομπότης, πρύτανης, αγορά, κατάταξη, Αχιλλέας Ποστολάκας, νομισματογνώμων, περιγραφές, μολυβδόβουλλα, Στέφανος Κουμανούδης, καθηγητής, γνωμοδότηση, Παύλος Λάμπρου, πώληση
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14