Διάφορα (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)

Υποφάκελος uoadl:60179 436 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διάφορα (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη
εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Χρονική κάλυψη:
1862-1863
Ταξιθετικός αριθμός:
26.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
37 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Επαμεινώνδας Δεληγεώργης, υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης,
έπιπλα, γερουσία, βουλή, μεταφορά, οικοδομή, κατάστημα, συνέλευση, παραμονή, πανεπιστήμιο,
εξετάσεις, Ιατροσυνέδριο, ψήφισμα, εφημερίς της Κυβερνήσεως, κοινοποίηση, κοσμήτορας, Ιατρική Σχολή,
διατάξεις, διαδικασία, δοκιμασία, κλινική, πρακτική, αποτελέσματα,
Προσωρινή Κυβέρνηση, Δημήτριος Γ. Βούλγαρης, πρόεδρος,
Κωνσταντίνος Κανάρης, Μπενιζέλος Ρούφος, μέλη,
ψήφισμα, κοινοποίηση, όνομα, αλλαγή, Εθνικό Πανεπιστήμιο,
Αλέξανδρος Κουμουνδούρος, υπουργός δικαιοσύνης, Επαμεινώνδας Δεληγεώργης, υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
επιστολή, αιτιολογία, αλλαγή, όνομα, πανεπιστήμιο, παύση, προαγωγή, καθηγητές,
Δημήτριος Χατζίσκος, υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, έκδοση, περιοδικό, νομικό, «Νομική Επιθεώρησις», συνδρομή, αντίτυπα, διανομή, άποροι, φοιτητές, Νομική σχολή, κατάλογος, αποστολή,
Επαμεινώνδας Δεληγεώργης, υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Πρύτανης, γυμνασιάρχες, καθηγητές, ελληνοδιδάσκαλοι, δημοδιδάσκαλοι, μεταβολή, καθεστώς, πολιτικό, εκπαίδευση, χαρακτήρας, εθνικός, κατευθύνσεις, έργο, οδηγίες,
Δημήτριος Χατζίσκος, υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Θεόφιλος, Μητροπολίτης Αθηνών, αντίτυπα, κληρικοί, σπουδαστές, διατάξεις, διαγωγή, κατάλογος, ονόματα, φοιτητές, μοναχοί, δόκιμοι, αποστολή,
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, επιστολή, υπουργείο, διαβίβαση, αίτημα,
Εμμανουήλ Ν. Παπουτσίνος (Νικολαΐδης), διορισμός, διδασκαλία, Ελληνικό σχολείο,
Επαμεινώνδας Δεληγεώργης, υπουργός, επιστολή, ευχαριστήρια,
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, μισθός, τμήμα, ποσό, παραχώρηση, έθνος, καθηγητές, απόφαση, απαλλαγή,
Ανδρέας Ζ. Μάμουκας, Γενικός γραμματέας Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Δημοσθένης Βρατσάνος, γενικός γραμματέας, υπουργείο Εσωτερικών, διορισμός, εγκύκλιος,
Επαμεινώνδας Δεληγεώργης, υπουργός, εγκύκλιος, πρύτανης, γυμνασιάρχες, καθηγητές, ελληνοδιδάσκαλοι, δημοδιδάσκαλοι, εκπαίδευση, έργο, χαρακτήρας,
Βασίλειος Κ. Νικολόπουλος, υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Προσωρινή Κυβέρνηση, αναγγελία, διορισμός,
Κωνσταντίνος Ν. Δόσιος, υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, αναγγελία, διορισμός.
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.