Διαγωνίσματα - Βραβεία

Υποφάκελος uoadl:60185 523 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διαγωνίσματα - Βραβεία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμών (ποιητικών, φιλολογικών κ.ά.) καθώς και τα βραβεία

Χρονική κάλυψη:
1874-1875
Ταξιθετικός αριθμός:
226.5
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
100 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ποιητικοί Αγώνες
Λέξεις-κλειδιά:
«Εφημερίς», εφημερίδα, Νικοδήμειος αγώνας, Παναγιώτης Ρομπότης, πρύτανης, Δημήτριος Οικονόμου, Τεργέστη, Φιλολογικός αγώνας, Δάντης, «Θεία Κωμωδία», μετάφραση, «Στοά», εφημερίδα, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, κριτική επιτροπή, καθηγητές, Βουτσιναίος ποιητικός αγώνας, Αθανάσιος Ρουσόπουλος, Δημήτριος Σεμιτέλος, καθηγητές, απαλλαγή, αιτήματα, ποιήματα, κατάλογος, προσκλήσεις, κρίση
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100