Εκπαίδευση (Υποφάκελος 45.1)

Υποφάκελος uoadl:60193 389 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εκπαίδευση (Υποφάκελος 45.1)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1874-1875
Ταξιθετικός αριθμός:
45.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
190 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ασκήσεις - Φροντιστήρια
Εγγραφές
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Δημήτριος Στρούμπος, καθηγητής, παραδόσεις, φοιτητές, αταξίες, Πρυτανεία, Εμμανουήλ Κόκκινος, καθηγητής, Γκίκας Δοκός, γραμματέας, Παναγιώτης Ρομπότης, πρύτανης, Πολύβιος Γουλάκος, Γ. Πρεζάνης, Γ. Μεντζελόπουλος, φοιτητές, αταξίες, υπαίτιοι, «Στοά», «Αγγελιαφόρος», εφημερίδες, κατάλογοι, ονόματα, φοιτητές, καταγωγή, σχολή, μητρώο, εγγραφές, ανακρίσεις, φοιτητές, συμπεριφορά, οδηγίες, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, εγγραφή, παραδόσεις, διδασκαλία, απολυτήρια, εισιτήρια, Θ. Παπαλουκάς, γυμνασιάρχης, Πάτρα, πλαστογραφία, γυμνάσιο, απολυτήριο, Πρωτοδικείο, Φίλιππος Ιωάννου, καθηγητής, διευθυντής, Φιλολογικό Φροντιστήριο, έκθεση, Νικόλαος Σαρίπολος, καθηγητής, αποδοκιμασίες, μάρτυρες, εξέταση, Κωνσταντινούπολη, Ηρ. Βασιάδης, Ελληνικό Λύκειο, Σταυροδρόμι, Ροβέρτιο Γυμνάσιο, απολυτήριες εξετάσεις, δημόσιο γυμνάσιο, απαλλαγή, «Νεολόγος», εφημερίδα, Θεσσαλονίκη, γυμνάσιο, προσθήκες, μαθήματα, προγράμματα, Χίος, γυμνάσιο, Μαιευτική, εγχειρίδιο, προσφορά, ενδεείς φοιτητές, Στρατοδικείο, βασιλικός επίτροπος, Υπουργείο Ναυτικών, Δημήτριος Σακελαρόπουλος, φοιτητής, πείραμα, ατύχημα, οφθαλμική βλάβη, βιβλία, αίτημα, φοιτητές, αναφορά, Γεώργιος Α΄, βασιλιάς, σκάνδαλο, Παναγιώτης Κυριακός, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημιακή Φάλαγγα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180


181


182


183


184


185


186


187


188


189


190