Παραρτήματα

Υποφάκελος uoadl:60203 305 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Παραρτήματα
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό (προμήθεια υλικού κ.ά.) και τη λειτουργία τους    

Χρονική κάλυψη:
1874-1875
Ταξιθετικός αριθμός:
44.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
11 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Προμήθειες
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Ανδρέας Αναγνωστάκης, καθηγητής, διευθυντής, Οφθαλμιατρείο, ασθενείς, περιστατικά, εργασίες, οφθαλμιατρικά όργανα, Μιλτιάδης Βενιζέλος, καθηγητής, μαιευτικά όργανα, Μαιευτήριο, Σπυρίδων Μπαλάνος, καθηγητής, διευθυντής, Θεραπευτήριο Συφιλιδικών Νόσων, έκθεση, ασθενείς, στοιχεία, θεραπεία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11