Ευρετήρια

Υποφάκελος uoadl:60207 446 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ευρετήρια
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα και βιβλία ευρετηρίων πρωτοκόλλου

Χρονική κάλυψη:
1874-1875
Ταξιθετικός αριθμός:
45.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
41 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρετήρια
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Βιβλία
Λέξεις-κλειδιά:
Αρχείο, ευρετήριο, 1874, 1875
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41